Publicacións

#Memoriarural 1981: Balbordo e esperanza na Limia polo descubrimento do xacemento de Lignito.

Imaxe
#Memoriarural1981: Balbordo e esperanza na Limia polo descubrimento do xacemento de Lignito. O lignito da Limia é o mellor de Galicia (La Región, 12 de novembro de 1981).

#Memoriarural 1980: Os alcaldes da Limia queren 120 millóns de pesetas para poder reparar as pistas, camiños e canles da zona da Lagoa de Antela

Imaxe
#Memoriarural 1980: Os alcaldes da Limia queren 120 millóns de pesetas para poder reparar as pistas, camiños e canles da zona da Lagoa de Antela (La Región, Agosto 1980).

#Memoriarural 1997: Excursión do Concello de Sandiás á Barcelona para os rapaces da Rondalla do Concello (12 Setembro 1997).

Imaxe
#Memoriarural 1997: Na pista de xeo do Barcelona F.C. Excursión do Concello de Sandiás á Barcelona para os rapaces da Rondalla do Concello (12 Setembro 1997).

#Memoriarural 1990: Inauguración, coa actuación do Grupo de Danza e Gaitas do Concello de Sandiás da remodelación e reconstrución da Casa do Concello de Sandiás (rematado no 1987) e do Centro de Saúde

Imaxe
#Memoriarural 1990: Inauguración, coa actuación do Grupo de Danza e Gaitas do Concello de Sandiás da remodelación e reconstrución da Casa do Concello de Sandiás (rematado no 1987) e do Centro de Saúde (rematado en xuño de 1990), contando coa presenza do Presidente da Deputación de Ourense, Xosé Luis Baltar e do Presidente do Parlamento de Galicia, Victorino Núñez.(Sandiás, 28 de setembro de 1990).

#Memoriarural 1981: Atracada a sucursal da Caixa de Aforros Provincial de Ourense en Sandiás

Imaxe
#Memoriarural 1981: Atracada a sucursal da Caixa de Aforros Provincial de Ourense en Sandiás (La Region, 25 de novembro de 1981).

#Memoriarural 1984: Os técnicos do IRYDA reunianse cos veciños de Sandiás e Piñeira para a realización da concentración parcelaria

Imaxe
#Memoriarural 1984: Os técnicos do IRYDA reunianse cos veciños de Sandiás e Piñeira para a realización da concentración parcelaria (La Región, 11 de maio de 1984).